Mái Hiên 2022

Mái Hiên 2022

Bạt Che Nắng Mưa, Mái Hiên Di Động
Không chỉ năm 2022 đã đến với chúng ta khi đại dịch toàn cầu Covid-19 chưa kết thúc, và do đó nhu cầu về mái hiên cao hơn vào thời điểm mùa xuân, chúng tôi dự kiến ​​sẽ tăng giá mái hiên vào thời điểm mùa hè này. Vì vậy, bây giờ thực sự là thời điểm tốt nhất để mua. Sự tăng giá năng lượng và nguyên vật liệu trên toàn thế giới đang tác động đến các doanh nghiệp trong cả nước, do chuỗi cung ứng thay đổi liên tục và các vấn đề nguyên liệu, có nghĩa là giá trong ngành mái hiên và bạt che nắng mưa tiếp tục tăng. Để hoàn toàn minh bạch với khách hàng, chúng tôi khuyên bạn nên đặt hàng càng sớm…
Read More